Show/Hide Toolbars

Programski paket PIS

Paket je, kot že omenjeno, grajen modularno, tako da si lahko sami poljubno izberete module, ki jih potrebujete za uspešno poslovanje. Vedno pa je možna enostavna nadgraditev sistema z novimi moduli.

 

Paket omogoča vodenje naslednjih modulov:

 

glavna knjiga,

saldakonti,

evidence za DDV,

devizni saldakonti,

nabava blaga (naročila in prejeti računi),

prodaja (naročila, predračuni, računi),

vodenje skladišča (trenutna zaloga blaga),

prevzemi blaga,

izdaje blaga,

inventure blaga,

kartice blaga,

delo z osnovnimi sredstvi,

izračuni in izpisi plač s kadrovsko evidenco,

delo s potnimi nalogi,

prisotnost,

touchpoentaža,

pocketPIS.